Deratizácia

je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Jedná sa o opatrenia preventívne a represívne, s využitím metód hubenia hlodavcov, spočívajúcich v aplikácií rodenticídov. Deratizáciu zabezpečujeme pre:

  • školy

  • internáty

  • stravovacie a ubytovacie zariadenia

  • výrobné podniky

  • hotely

  • obchodné komplexy, budovy a pod...

V súlade s biologickou aktivitou a populačnou dynamikou hlodavcov, doporučujeme vykonávať deratizáciu minimálne dvakrát ročne, v obdobiach jar a jeseň.


© 2017 www.deratizaciask.sk

Main Menu