Upratovanie a vypratávanie

  • Pravidelné upratovanie administratívnych budov, bytových aj nebytových priestorov.

  • Čistenie a dezinfekcia podkroví a iných rizikových priestorov.

  • Čistenie a dezinfekcia biologicky znečistených priestorov mestským vtáctvom.

  • Montáž sieťových zábran proti mestskému vtáctvu do bytových aj nebytových priestorov.

  • Vypratávanie a likvidácia odpadov.

  • Upratovacie a čistiace práce po stavebných a maliarskych prácach a prerábaniach.

  • Ďalšie špecifické práce podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

  • Uvedené služby ponúkame jednorazovo, ale aj celoročne.

© 2017 www.deratizaciask.sk

Main Menu